FOTO

Ett av verktygen är stillbilder. Vi vet att de är användbara i många sammanhang och kan användas på många olika sätt. Tydliga i trycksaker, oslagbara i presentationer, dekorativa på väggarna, informativa vid diskussioner, förtydligande vid besiktningar och mätbara i tekniska sammanhang.

​SÖDRA CELL

Som en översikt för olika delar av en verksamhet. Viktiga för utveckling och historieskrivningen. Hela spännvidden från tekniska mätningar till vackra utsmyckningar. 

 

EOULUS VIND

Vindkraft är i full utveckling sen flera år och kräver instruktioner, underhåll och översyn. Här kan kostnadseffektiva lösningar med helikopter ge högkvalitativa bilder och vara till stor hjälp i olika bedömningar. 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Många kommunala och privata verksamheter har återkommande utbildningsbehov. Där kan vi stötta med informativa och tydliga vyer. I risksituationer kan våra helikoptrar spana på platser där man inte vill skicka in personal. Översikt vid bränder, tillfartsvägars lämplighet, övervägande vid utrymningar, ja listan kan göras lång. Vi använder metoder som inte kostar stora summor och som kan användas på många olika platser.